Ταμένο blog...
στίγματα κάποιων στιγμών
και θαυμάτων

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2010

ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ!

Μόλις γύρισα απ' το ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ!

Άγιε Εφραίμ, ξέρω ότι είσαι πάντα, πλάι μου!

Το "Ευχαριστώ" πια... δεν γράφεται...

Το λέει το καρδιογράφημα!

Ναι, ήταν ΘΑΥΜΑ! Δικό Σου!

Ναι, δεν υπάρχει καρκίνος στα τρεία σημεία που δείχναν οι αξονικές!

Εξαφανίστηκε... Χάρη Σε Σένα!

Τ' αδέλφια κλαίνε από χαρά!

Εγώ απλά ΣΕ πίστεψα!

Χρόνια τώρα...

Τώρα Σε πιστεύουν ακόμα πιο πολλοί!