Ταμένο blog...
στίγματα κάποιων στιγμών
και θαυμάτων

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Θα γεννήσει ένα γιο, και εσύ να του δώσεις το όνομα Ιησούς

This is how the birth of Jesus Christ came about: His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Because Joseph her husband was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as...
Δείτε περισσότερα
Αυτό είναι το πώς η γέννηση του Ιησού Χριστού ήρθε για: Η μητέρα του ήταν η Μαίρη δεσμεύτηκε να είναι παντρεμένη με τον Ιωσήφ, αλλά πριν έρθουν μαζί, βρέθηκε να είναι έγκυος μέσω του Ιερού Πνεύματος. Επειδή ο Ιωσήφ ο σύζυγός της ήταν ένας ενάρετος άνθρωπος και δεν θέλω να την εκθέσω σε δημόσιο εξευτελισμό, είχε στο μυαλό του να την χωρίσεις ήσυχα. Αλλά μετά το είχε σκεφτεί αυτό, ένας άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε στο όνειρό μου και είπε, " Ιωσήφ γιος του Δαβίδ, μη φοβάσαι να πάρεις την Μαρία σπίτι ως γυναίκα σου, γιατί αυτό που επινοήθηκε μέσα της είναι από το Άγιο Πνεύμα . Θα γεννήσει ένα γιο, και εσύ να του δώσεις το όνομα Ιησούς, επειδή θα του σώσει ανθρώπους από τις αμαρτίες τους." Όλο αυτό έγινε για να εκπληρώσω τι είχε πει ο κύριος μέσω του Προφήτη: "η Παρθένος θα είναι έγκυος και θα γεννήσει ένα γιο, και θα του τηλεφωνήσω ιμμάνουελ"-- Που σημαίνει, " Ο Θεός μαζί μας."
Ματθαίος 1:18-23
(τέχνης από τον σάιμον ντούι) "στην αγκαλιά του τζόζεφ"
Μου αρέσει!Σχολιάστε

Δεν υπάρχουν σχόλια: