Ταμένο blog...
στίγματα κάποιων στιγμών
και θαυμάτων

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Η θαυμάσια υμνολογία της Κυριακής των Απόκρεω

Η θαυμάσια υμνολογία της Κυριακής των Απόκρεω

15 Φεβρουαρίου 2015 opoia2
Στην θεολογία της Κυριακή των Απόκρεω, κατά την οποία γίνεται  ενθύμηση της φοβερής μελλούσης Κρίσεως, ξεχωριστή θέση κατέχει η υμνολογία της ημέρας. Με ενάργεια και ποιητική ευστοχία, αποτυπώνονται υψηλές θεολογικές αλήθειες και γίνεται η ποίηση αφορμή πνευματικής αφύπνισης και εγρήγορσης. Οι θεόπνευστοι υμνογράφοι και οι μελίρρυτοι μελοποιοί συνέθεσαν διδακτικότατα τροπάρια με σκοπό να προτρέψουν τους πιστούς να συναισθανθούν την επερχόμενη βεβαία και φοβερή Κρίση, αποτυπώνοντας στην λειτουργική υμνολογία το πνεύμα της προπαρασκευαστικής περιόδου του Τριωδίου.
Ένα χαρακτηριστικό τροπάριο της ακολουθίας του Όρθρου της Κυριακής των Απόκρεω είναι το:«Ω ποία ὥρα τότε, καὶ ἡμέρα φοβερά, ὅταν καθίση ὁ Κριτὴς ἐπὶ θρόνου φοβεροῦ! βίβλοι ἀνοίγονται, καὶ πράξεις ἐλέγχονται, καὶ τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους δημοσιεύονται, Ἄγγελοι περιτρέχουσιν, ἐπισυνάγοντες πάντα τὰ ἔθνη. Δεῦτε ἀκούσατε βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες, δοῦλοι καὶ ἐλεύθεροι, ἁμαρτωλοὶ καὶ δίκαιοι, πλούσιοι καὶ πένητες, ὅτι ἔρχεται Κριτής, ὁ μέλλων κρῖναι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, καὶ τίς ὑποστήσεται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, ὅταν Ἄγγελοι παρίστανται, ἐλέγχοντες τὰς πράξεις, τάς διανοίας, τὰς ἐνθυμήσεις, τὰ ἐν νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρα; ὢ ποία ὥρα τότε! Ἄλλὰ πρὸ τοῦ φθᾶσαι τὸ τέλος, σπούδασον κράζουσα, ψυχή· Ὁ Θεός, ἐπίστρεψον, σῷσόν με, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος.».
Ψάλει ο βυζαντινός χορός του Θρασύβουλου Στανίτσα.
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΥΜΝΟ ΕΚΕΙ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: