Ταμένο blog...
στίγματα κάποιων στιγμών
και θαυμάτων

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΙΤΣΗΣ ΒΟΛΟΥΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΙΤΣΗΣ ΒΟΛΟΥ

Παναγία Γορίτσης Βόλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: