Ταμένο blog...
στίγματα κάποιων στιγμών
και θαυμάτων

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Δεν είμαστε πρόβατα!

Όχι, βέβαια!

βεβαίως οι πιστοί αποτελούμε το ποίμνιο, αλλά είμαστε έλλογο ποίμνιο, που ουδόλως οφείλει άκριτη και τυφλή υπακοή στους ποιμένες του, όταν αυτοί δογματικά αποδεικνύονται «μωροί και τυφλοί» (και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα και άκρως αντικειμενικά θεολογικά κριτήρια επ’ αυτού). Πρόβατα πάντως (τουλάχιστον όπως δείχνει να το εννοεί ο ίδιος) ούτε είμαστε, ούτε και σκοπεύουμε να γίνουμε…

Απόσπασμα από ΕΚΕΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: