Ταμένο blog...
στίγματα κάποιων στιγμών
και θαυμάτων

Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΖΑΓΟΡΑΣ. ΤΟ ΧΡΗΣΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ!!!
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΖΑΓΟΡΑΣ. ΤΟ ΧΡΗΣΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ!!!

πηγή: Μανώλης Χαδίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: