Ταμένο blog...
στίγματα κάποιων στιγμών
και θαυμάτων

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Άγιος Νεκτάριος - Ένα βράδυ που ψιλόβρεχε (2)Άγιος Νεκτάριος - Ένα βράδυ που ψιλόβρεχε (2)

Δεν υπάρχουν σχόλια: