Ταμένο blog...
στίγματα κάποιων στιγμών
και θαυμάτων

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

" Γιατί είμαι εδώ, Θεέ μου;"

More important than 'Why am I here, God?' is 'How did I get here?' See what other questions you need to ask yourself while in a spiritual desert!
Πιο σημαντικό από " γιατί είμαι εδώ, θεέ μου?' Είναι " πώς βρέθηκα εδώ?' Να δούμε τι άλλες ερωτήσεις θα πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου ενώ σε μια πνευματική έρημο!
There is a false idea that strength is found in overcoming a situation, and glory only comes in victory. I think there is far more strength to be had in having the discipline to suffer, and still choosing to see God work. If you find yourself in a...
www.jesusdaily.com
Μου αρέσει! · Σχολιάστε · ·

Δεν υπάρχουν σχόλια: