Ταμένο blog...
στίγματα κάποιων στιγμών
και θαυμάτων

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Ὁ Μέγας Κανών • Ποίημα Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης

Ὁ Μέγας Κανών • Ποίημα Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης 

Είναι η ημέρα Του!

Δεν υπάρχουν σχόλια: