Ταμένο blog...
στίγματα κάποιων στιγμών
και θαυμάτων

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Ένα Άλογο και μια κότα, είναι φίλοι!!!What happens in the barn stays in the barn Ένα Άλογο και μια κότα, είναι φίλοι!!!