Ταμένο blog...
στίγματα κάποιων στιγμών
και θαυμάτων

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Ύμνοι Τριωδίου - Μ. Σαρακοστής - Greek Orthodox Great Lent Hymns  Ύμνοι Τριωδίου - Μ. Σαρακοστής - Greek Orthodox Great Lent Hymns

  
Δίσκος- Γεύσασθε Και Ίδετε: Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός Ιεροψαλτών «Οι Καλοφωνάρηδες». Διδασκαλία - Διεύθυνση Χορού: Γ. Ι. Ρεμούνδος

01 - Της μετανοίας-Της σωτηρίας-Τα Πλήθη (Ήχ)
02 - Φαρισαίου φύγωμεν-Στεναγμούς Προσοίσωμεν (Ήχ
03 - Καταβασίες Κυρ
04 - Τας Του Κυρίου (Ήχος Βαρύς)
05 - Εκάθισεν Αδάμ-Οίμοι Ο Αδάμ (Ήχ)
06 - Μη αποστρέψεις-Έλαμψεν Η Χάρις (Ήχ)
07 - Νηστεύοντες Αδελφοί Σωματικώς (Ήχος Πλ)
08 - Νυν Αι Δυνάμεις (Ήχος Δ- Άγια)
09 - Συ Κύριε Μου Φως (Ήχος δ-λΓετος)
10 - Την μακαρίαν-Ορθοδοξίας Ο Φωστήρ (Ήχ)
11 - Νυν Αγγελικαί-Λυθέντες-Σήμερον Ο Δεσπότης-Σώσον Κύριε (Ήχ)
12 - Ατενίσαι Το Όμμα (Ήχος Πλ)
13 - Τοις πάθεσιν-Εδέξω Εν Τη Ψυχή (Ήχ)
14 - Βοηθός και σκεπαστή-Ψυχή μου-Ασπόρου συλλήψεως (-χος πλ.β-4φων.)
15 - Την Υπερμάχω (ήχος πλ.δ-)
16 - Θαυμαστή του Σωτήρος (ήχος πλ.α-4φων.)
17- Πάντων προστατεύεις (ήχος β-)
18 - Γεύσασθε και ίδετε (ήχος πλ.β-3φων. νενανώ)
19 - Την ψυχωφελή πληρώσαντες (ήχος πλ.δ-)

Δεν υπάρχουν σχόλια: