Ταμένο blog...
στίγματα κάποιων στιγμών
και θαυμάτων

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Νταν - νταν

5 kai 57 μ.μ.
Νταν - νταν και γρήγορο;
Γιατί;

Μόλις είχα προλάβει να δω, κάποιους τίτλους ειδήσεων...

Υγ. Κι η μουσική του πληντυρίου.
Έτοιμα, λέει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: