Ταμένο blog...
στίγματα κάποιων στιγμών
και θαυμάτων

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

Μεγάλη Τρίτη 2016

Μεγάλη Τρίτη 2016, αργά, βράδυ

Αγαπημένο Προσκυνητάρι, να βρίσκεσαι εκεί, τυχαία, σα να σε περιμένει, να διατηρήσεις αναμμένο τον Φάρο, όλη νύχτα, να τύχει να έχεις και λαδάκι, μαζί σου, να τύχει κι ο Χριστός, ενώ σού κρύβονταν σε τρούλλους εκκλησιών, να σού χαμογελάσει, εκεί!
...Ναι, πιστευτά "πράγματα"...
Δύσκολο να τα περιγράφεις, δεν έχει και σημασία, ίσως.
Δεν υπάρχουν σχόλια: